Start

O nas

O nas

Aktualnosci

Aktualności

Dla dzieci

Dla dzieci

Ogłoszenia

Dla rodziców

Galeria - Archiwum

GaleriaNa skróty:
O nas

Przedszkole w Nowej Wsi, przy ulicy Głównej 52a rozpoczęło działalność w swojej siedzibie na początku lat 80-tych. Gmach budynku wznieśli mieszkańcy miejscowości. W kolejnych latach wraz z przyległym terenem zielonym dokonano szereg modernizacji i remontów mających na celu dostosowanie budynku do norm unijnych. W latach 90-tych Gminne Przedszkole zostało włączone w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, którego dyrektorem jest Pani Ewa Dymura.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7-17. Nasi wychowankowie to dzieci 3,4 i 5 letnie - grupa 1 "Słoneczka", GRUPA 2 "Biedronki", GRUPA 3 "Smerfy", GRUPA 4 "Skrzaty" i GRUPA 5 "Żabki" - zamieszkałe na terenie gminy Michałowice. Każda z grup liczy do 25 dzieci.

W przedszkolu pracują nauczyciele: Joanna Trzeciak, Ewa Sandomierska, Agnieszka Sienkiewicz, Małgorzata Kwiatkowska, Hanna Śniecińska, Aleksandra Staszewska, Sylwia Kujawa, Monika Wiśniewska, Wioletta Sikora i Maja Błęcka oraz pracownicy obsługi: Iwona Soczewka, Krystyna Górska, Ewa Kordys, Jadwiga Woźniak, Barbara Duda, Paulina Zielińska, Krystyna Żmitrowicz i Ryszard Ciechomski.

Przedszkole realizuje cele opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej. Treści nauczania są ściśle skorelowane z cyklem pór dnia i roku. Poza zajęciami związanymi z harmonogramem pracy, dzieci uczą się: śpiewu, tańca towarzyskiego, języka angielskiego i kształtują swoją postawę na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. W szerokim zakresie prowadzona jest też edukacja prozdrowotna, profilaktyczna, regionalna i teatralna.

W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele wycieczek, imprez dla dzieci i przedstawień teatralnych. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. W ciągu roku szkolnego nauczyciele oraz specjaliści /logopeda, psycholog i pedagog/ w ramach tzw. otwartych dni umawiają się na indywidualne spotania z zainteresowanymi rodzicami, w celu omówienia funkcjonowania dziecka w przedszkolu, jego rozwoju poznawczo - społeczno - emocjonalnego. Kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych. Dzieci podczas występów artystycznych prezentują to czego nauczyły się w przedszkolu.

Nauczyciele ciągle doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, seminariach. Daje nam to możliwość wprowadzania do pracy z dziećmi nowych, twórczych metod pedagogicznych.
Wykorzystujemy między innymi metody:

  • Pedagogika zabawy,
  • metoda Veroniki Sherborne,
  • naturalna nauka języka,
  • metoda "Dobrego Startu",
  • metoda K. Orffa i R. Labona,
  • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • metoda glottodydaktyczna

Nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskich konkursach i otrzymało certyfikaty

"Przedszkole w Ruchu" i "Przedszkole Talentów"